Toteuma
 1. Contractors
 2. Infrastructure
 3. About us
 4. Blog
 • Login
 • Contact us
 • FI Flag
 • GB Flag
 • Traficom M71 ja Toteuma

  Topi Kanninen - 2/25/2024

  Mikä on M71?

  Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin antama määräys M71 verkkotietojen toimittamisesta Sijaintitietopalveluun on herättänyt laajaa keskustelua ja huomiota infra-alalla. Määräyksen ytimessä on tarve yhdenmukaistaa ja tehostaa kriittisen infrastruktuurin hallintaa koko Suomessa, varmistaa tietojen riittävä tarkkuustaso ja yhdenmukaisuus, sekä vähentää maanrakennustöistä verkkoinfrastruktuurille aiheutuvia häiriöitä. Määräys vaatii viestintä-, energia-, vesihuolto- ja liikenneverkkojen toimijoita toimittamaan tarkat ja ajantasaiset tiedot keskitettyyn Sijaintitietopalveluun, mikä tuo mukanaan haasteita tietojen keräämiselle, ylläpidolle ja päivittämiselle. Nykytilan haasteita ovat esimerkiksi puutteellinen paikkatietodata jo olemassa olevasta infrasta, nykyiset paikkatietodatan käsittelyprosessit ja -välineet, sekä näiden yhdistelmänä aiheutuvat ajalliset sekä kustannukselliset rajoitteet.

  Toteuman rooli

  Toteuma tarjoaa ratkaisuja moniin M71-määräyksen tuomiin haasteisiin. Toteuma toimii paikkatietodatan putsaajana, muokkaajana ja muuntajana, mahdollistaen näin sijaintitietojen tehokkaan käsittelyn sekä ylläpidon. Toteuman avulla organisaatiollasi on mahdollisuus:

  Puhdistaa ja yhdenmukaistaa 

  Käsitellä olemassa olevaa paikkatietodataa, poistaa epäjohdonmukaisuuksia ja virheitä, parantaen näin tietojen laatua sekä tarkkuutta.

  Muokata ja muuntaa

  Sovittaa paikkatietodatat Traficomin vaatimuksiin sopivaksi, mukaan lukien koordinaattijärjestelmien muunnokset sekä datan formaattimuutokset.

  Hallinnoida ja päivittää

  Ylläpitää ajantasaisia tietoja työmaista sekä infrasta, tehostaa tietojen päivitysprosesseja ja tukea tiedonjakelua sidosryhmille.

  Sidosryhmien nostamia huomioita

  Traficom toteutti M71-määräystä koskien lausuntokierroksen vuoden 2023 lopulla päivittääkseen laadittua määräysluonnosta paikkatietodatan toimittamisesta. Vastauksia tuli 33 eri taholta, koostuen kaupungeista, kunnista, liitoista sekä verkkoyhtiöistä. Lausuntojen yhteenveto paljasti useita huolenaiheita, joista mm. tiedonsiirron kustannuksiin sekä tiedon tarkkuuteen liittyviin haasteisiin pystyt vastaamaan hyödyntämällä Toteumaa:

  Kustannustehokkuus

  Automatisoimalla tietojen keräys- ja päivitysprosessit Toteuman avulla, voit vähentämään manuaalisen työn tarvetta ja siten lisäkustannuksia.

  Tietojen tarkkuuden parantaminen

  Toteuman työkalujen avulla voit parantaa paikkatietodatan laatua sekä yhdenmukaisuutta, vastaten M71-määräyksen vaatimuksiin.

  Lausunnoista esiin nousseet yleiset huomiot osoittavat, että Toteuma voi olla merkittävässä roolissa auttamassa organisaatiotasi vastaamaan uusiin infra-alan haasteisiin sekä vaatimuksiin. Toteuma ei ainoastaan auta parantamaan infrastruktuurin hallintaa ja turvallisuutta, vaan myös edistää kustannus- ja operatiivista tehokkuuttasi. Toteuman hyödyntäminen infrastruktuurin hallinnassa on avain nykyaikaisten haasteiden voittamiseen ja tulevaisuuden infrastruktuurin rakentamiseen kestävällä ja turvallisella tavalla.

   Hanki moderni työkalu mittausdatan käsittelyyn ja tee helpompaa infranpaikannusta Toteuman avulla

   Toteuma oy

   y-tunnus: 3353197-5

   Vapaudenkatu 24 A 19, 40100 Jyväskylä

   myynti@toteuma.com

   Meistä

   Blogi

   Ota yhteyttä

   Verkkoyhtiöille

   Urakoitsijoille